Øvrige biblioteker

Alle links åbner i nyt vindue.

ABA
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv stiller sine store samlinger til rådighed via biblioteksdatabasen. Her kan du søge på tværs af ABA's samlinger af arkiver, bøger, tidsskrifter, faner, fotos og plakater.

Bibliotek.dk
Fælles adgang til 900 danske bibliotekers databaser. Her kan du søge efter bøger, videoer, tidsskrifter og artikler. Materialet kan bestilles til afhentning på dit lokale folkebibliotek.

Artikelsøg
Søg efter danske avis- og tidsskriftsartikler. De fleste registreres ganske langt tilbage - nogle så langt som til 1945!
Artiklerne kan bestilles til afhentning på det lokale folkebibliotek.

Helsingør Kommunes Biblioteker
Søg efter materialer i Helsingør Kommunes Bibliotekers database.

Bookmark and Share

Helle Bonde
Bibliotekar
Dir.tlf:4928 0929